Типи трансферинів, ферментативна активність і якість сперми бугаїв чорно-рябої породи