Інтенсифікація відтворювальної функції корів симентальської породи