Розвиток та строки проявлення статевих рефлексів у бугайців чорно-рябої породи