Оцінка молочної продуктивності та відтворної здатності корів первісток української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в залежності від селекційного напрямку голштинської породи