Генетична структура поліморфних систем і їх взаємозв'язок з господарськи корисними ознаками у худоби чорно-рябої породи