Відтворювальна здатність чорно-рябих корів різного походження і генотипів в умовах українського Полісся