Морфофункціональні особливості вим'я у корів створюваного типу червоно-рябої молочної худоби