Динаміка росту матки тільних корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів