Вплив генотипу на показники продуктивності та відтворної здатності у тварин української червоно-рябої молочної породи