Відтворні якості самок української м'ясної породи у поєднанні з кнурами різних генотипів