Співвідношення статей у потомстві корів залежно від рівня їх молочної продуктивності