Фенотипова консолідованість корів бурих порід за лінійними ознаками екстер’єрного типу