Вплив розвитку лінійних ознак екстер’єру, які характеризують стан розвитку тулуба, на життєздатність корів української бурої молочної породи