Вікова мінливість каріотипу корів сірої української породи