Сучасний стан та перспективи розвитку білоголової української породи