Сучасний стан української верхової породи коней та шляхи її збереження