Порівняльне вивчення використання генофонду спеціалізованих м'ясних порід на матках чорно-рябої худоби в умовах Полісся