Компоненти генотипової і паратипової мінливості відтворної здатності коней верхових порід