Поліморфізм білків та ферментів крові овець асканійського типу багатоплідного каракуля