Аналіз поліморфізму гена MUC4, асоційованого зі стійкістю свиней вітчизняної та зарубіжної селекції до колібактеріозу