Використання показника ступеня інбридингу в селекції птиці на основі інформаційних технологій