Маркерна селекція в популяціях свиней полтавської м'ясної породи