Визначення Днк-маркерів у схильних та резистентних до маститів корів української чорно-рябої молочної породи