Фено- та генотипні особливості продуктивних ознак у поколіннях родин корів бурої молочної породи