Генетична структура різних порід великої рогатої худоби за локусами кількісних ознак