Поліморфізм гену β-лактоглобуліну та молочна продуктивність овець різних генотипів