Підбір та оцінка ISSR-маркерів для аналізу окремих популяцій великої рогатої худоби