Формування генеалогічної структури худоби української чорно-рябої молочної породи в Сумському регіоні та дослідження її впливу на генотип корів за капа-казеїном