Розробка методу ідентифікації ендогенного ретровірусу свиней PERV-С