Антигенний склад еритроцитів крові великої рогатої худоби племзаводу «Україна»