Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи з різною відтворною здатністю