Поліморфізм мікросателітних локусів ДНК у різних видів сільськогосподарських тварин