Залежність товщини шпика гібридного молодняку від поліморфізму гена MC-4R