Вплив екзогенних факторів на стабільність каріотипу великої рогатої худоби