Мейотичні хромосоми еякульованих сперматоцитів бугаїв