Зв’язок гена соматотропного гормону з господарськи корисними ознаками корів української чорно-рябої породи