Динаміка вікових змін біохімічних показників крові у тварин різних генотипів м'ясної худоби