Адаптаційні та генетичні аспекти ефективності довічного використання чорно-рябої молочної худоби