Розповсюдження алелів RYR1 та GH-генів у популяціях свиней різних порід