М'ясна продуктивність бичків червоної степової, герефордської порід і їхніх помісей в умовах східного регіону України