До методики вартісної оцінки об'єктів права інтелектуальної власності у тваринництві