Володимир Франкович Стаховський – визнаний авторитет у відтворенні тварин