Доктор с.-г. наук Ю. П. Полупан – досягнення творчої праці та присвята науці