Типи гемоглобіну та їх зв'язок з молочною продуктивністю корів симентальської породи і її помісей з джерсеями