Деякі актуальні питання збереження генофонду тварин в сучасному контексті