Використання фактора «кількість дійних днів» для оцінки продуктивних і відтворних показників молочних корів