Сучасний стан породного генофонду спеціалізованого м’ясного скотарства України