Генотипова мінливість тварин в скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості