Особливості породотворного процесу у відкритій популяції чорно-рябої молочної худоби північно-поліського регіону