Обґрунтування напрямів розвитку червоно-рябих порід у Україні